Teadustöötajad

 

Õppetoolide juhatajate ülesandeks on oma valkonnas teadustegevuse arendamine:

Piibliteaduste valdkonnas eest vastutab professor dr Randar Tasmuth.

Süstemaatilise teoloogia valdkonna eest vastutab dotsent dr Arne Hiob.

Kirikuloo valdkonna eest vastutab dotsent dr Riho Saard.

Võrdleva usundiloo eest vastutab erakorraline professor dr Ringo Ringvee.

Praktilise usuteaduse valdkonna eest vastutab lektor mag Marko Tiitus.