• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Miks tulla UI-sse?

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Loe edasi...

Grandi kogumik20. mail 2015 esitleti instituudis uurimisprojekti "Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis" põhjal avaldatud publikatsiooni.

ETF grandi 8665 raames välja antud Usuteadusliku Ajakirja erinumber annab ülevaate piibliteaduste ja antiigi alastest alusuuringutest Eestis rahvusvaheliselt kättesaadaval kujul. Projekti üldnimetus "Formative Factors of the Early Christian Ideology in the Syncretistic Roman Empire" peegeldab autorite poolt käsitletud teemade avarust ja ajalist hõlmavust enne ja pärast Kristuse sündi kui selle maailma aja keset.

Grandi hoidja Randar Tasmuthi sissejuhatuse "Within and Around early Christian Ideolotgy" järel on leitavad viited teadurite Jaan Lahe, Urmas Nõmmiku, Arne Hiobi ning doktorandide Ergo Naabi ja Elo Sülla poolt Eestis ja mujal avaldatud artiklitele. Väljaanne on loetav Akadeemilise Teoloogia Seltsi kodulehel siin.

Soovime kõikidele lugejatele meeldivat kaasa mõtlemist.

Prof Randar Tasmuth

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega