• 1
  • 2
  • 3

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Miks tulla UI-sse?

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Loe edasi...

Eesti Kirikute Nõukogu on alustanud religioonisotsioloogilise uuringu „Elust, usust ja usuelust" (EUU) järjekordse etapi ettevalmistustöid. Uuringuprojekt on pikaajaline, hõlmates analoogselt 2010. aasta etapiga ekspertide komisjoni tegevust, tööd fookusgrupiga EKN-i liikmeskirikute esindajate osalusel, uuringut ennast, konverentsi, kogumiku väljaandmist ning mitut pressikonverentsi uuringutulemuste ning kogumiku tutvustamiseks.

EUU 2015 projektijuht on Eesti Kirikute Nõukogu teadur Eerik Jõks. Ekspertide komisjoni on Usuteaduse Instituudist kutsutud kolm inimest: Liina Kilemit, Ringo Ringvee ja Ingmar Kurg. Ekspertide komisjoni ülesanne on fookusgrupi ettevalmistamine ning selle tulemuste formuleerimine uuringu lähteülesandeks ja küsimustikuks.

Kuna uuringu eelmises etapis tegid mõned EELK UI esindajad projektis kaasa selle algusest lõpuni, oleme nüüdki edasise kaasamise osas lootusrikkad. Seekordne projekt peaks lõppema 2016. aasta sügisel. Projektis osalemine pakub meile suurepärast võimalust teadmiste ja mõtete vahetuseks religiooniuuringutega seotud inimestega nii teistest kõrgkoolidest kui ka Eestimaa kirikutest ja kogudustest.

 

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega