• Uue raamatu esitlus

    2018. a lõpul valmis EELK UI süstemaatilise teoloogia prof dr Thomas-Andreas Põderi esimene eestikeelne monograafia „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“.
    +Loe edasi
  • 1

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Vaid armastus austab Jumalat

Kallis instituudi pere, head õppijad ja õpetajad, meie töötajad, vilistlased ja toetajad. Soovin Teile õnnistuse ja rõõmuküllast jõuluaega sõnadega, millega inglid tervitasid kord Petlemma karjaseid – “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. “ (Lk 2:14).

Loe edasi...
teadusgrant Uis 2014

Teaduskonverents EELK Usuteaduse Instituudis
Tallinn, Pühavaimu 6.
10. oktoobril 2014 kell 13.15

ETF grandi nr 8665 üldteema
ALGKRISTLIKKU IDEOLOOGIAT KUJUNDANUD TEGURID SÜNKRETISTLIKUS ROOMA IMPEERIUMIS.

Konverentsi teema:
Algkristlus teda ümbritsenud ühiskondlikes kontekstides

Kavas:

13.15: Konverentsi avamine

Urmas Nõmmik: Psalm 86 Psaltri hilise redaktsiooniloo ning vaeste ja vagade teoloogia võtmena

Jaan Lahe: Kas rooma Mithrase kultusel on seoseid iraani Mithra kultusega? Arutlus ühe kultuse kontinuiteedi üle.

Ergo Naab: Apostel Paulus ja postkolonialistlik piiblikriitika

14.45 - 15.00: Vaheaeg

Randar Tasmuth: Apostel Paulus inimese loomuse määratlejana algkristliku mõtteloo alguses

Elo Süld: Muhamed ja Paulus: kutsutud Jumala saadiku/Kristuse saadiku konflikt ühiskonnaga. (Prohvetite kutsumine Jumala poolt ja tunnustamine ühiskonnas)

16.00 Diskussioon

Kell 16 algava paneeldiskussiooni arutluste osa avab magister Liina Kilemit. Diskussioon on avatud kuulajate küsimustele.

Olete oodatud kuulajana, kaasa mõtlejana ning arutlejana!

Ettekannete tekste välja jagatavatena ei ole.
Nagu varasemate konverentside puhul ilmuvad autorite vastavatel teemadel tehtud tööd erialastes ajakirjades ning kogumikes.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega