• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Miks tulla UI-sse?

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Loe edasi...
teadusgrant Uis 2014

Teaduskonverents EELK Usuteaduse Instituudis
Tallinn, Pühavaimu 6.
10. oktoobril 2014 kell 13.15

ETF grandi nr 8665 üldteema
ALGKRISTLIKKU IDEOLOOGIAT KUJUNDANUD TEGURID SÜNKRETISTLIKUS ROOMA IMPEERIUMIS.

Konverentsi teema:
Algkristlus teda ümbritsenud ühiskondlikes kontekstides

Kavas:

13.15: Konverentsi avamine

Urmas Nõmmik: Psalm 86 Psaltri hilise redaktsiooniloo ning vaeste ja vagade teoloogia võtmena

Jaan Lahe: Kas rooma Mithrase kultusel on seoseid iraani Mithra kultusega? Arutlus ühe kultuse kontinuiteedi üle.

Ergo Naab: Apostel Paulus ja postkolonialistlik piiblikriitika

14.45 - 15.00: Vaheaeg

Randar Tasmuth: Apostel Paulus inimese loomuse määratlejana algkristliku mõtteloo alguses

Elo Süld: Muhamed ja Paulus: kutsutud Jumala saadiku/Kristuse saadiku konflikt ühiskonnaga. (Prohvetite kutsumine Jumala poolt ja tunnustamine ühiskonnas)

16.00 Diskussioon

Kell 16 algava paneeldiskussiooni arutluste osa avab magister Liina Kilemit. Diskussioon on avatud kuulajate küsimustele.

Olete oodatud kuulajana, kaasa mõtlejana ning arutlejana!

Ettekannete tekste välja jagatavatena ei ole.
Nagu varasemate konverentside puhul ilmuvad autorite vastavatel teemadel tehtud tööd erialastes ajakirjades ning kogumikes.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega