• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Miks tulla UI-sse?

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Loe edasi...

Ettekanne käsitleb esmalt ülemaailmse luterliku osaduskonna tekkelugu, andes põgusa ülevaate luterliku kiriku levimisest maailma erinevatesse piirkondadesse ning 20. sajandi esimesel poolel alguse saanud püüdlustest rajada luterlikke kirikuid ühendav ülemaailmne organisatsioon. Vaatluse alla võetakse kahe maailmasõja vahel kokku tulnud Luterlikud Maailmakonvendid, mis leidsid aset 1923. a. Eisenachis, 1929. a. Kopenhaagenis ja 1935. a Pariisis ning lõid soodsa pinna Luterliku Maailmaliidu rajamisele Lundis (Rootsi) 1947.a.
Luterlik Maailmaliit mõistab end alates 1990.aastast kirikute osadusena, millel on 2016.a. seisuga 145 liikmeskirikut, mis esindavad ühtekokku enam kui 70 miljonit kristlast üle kogu maailma. Vaatluse alla võetakse nii Luterliku Maailmaliidu arusaam osadusest kui ka oikumeeniast ja suhetest teiste üleilmsete kiriklike osaduskondade ja kirikutega.
Viimaks peatutakse sellel, kuidas Luterlik Maailmaliit mõistab kiriku rolli ühiskonnas religioosse ja maailmavaatelise pluralismi kontekstis.


Mag theol Anne Burghardt on EELK vikaarõpetaja ja Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretär.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega