• Uue raamatu esitlus

    2018. a lõpul valmis EELK UI süstemaatilise teoloogia prof dr Thomas-Andreas Põderi esimene eestikeelne monograafia „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“.
    +Loe edasi
  • 1

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Vaid armastus austab Jumalat

Kallis instituudi pere, head õppijad ja õpetajad, meie töötajad, vilistlased ja toetajad. Soovin Teile õnnistuse ja rõõmuküllast jõuluaega sõnadega, millega inglid tervitasid kord Petlemma karjaseid – “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. “ (Lk 2:14).

Loe edasi...

Ettekanne käsitleb esmalt ülemaailmse luterliku osaduskonna tekkelugu, andes põgusa ülevaate luterliku kiriku levimisest maailma erinevatesse piirkondadesse ning 20. sajandi esimesel poolel alguse saanud püüdlustest rajada luterlikke kirikuid ühendav ülemaailmne organisatsioon. Vaatluse alla võetakse kahe maailmasõja vahel kokku tulnud Luterlikud Maailmakonvendid, mis leidsid aset 1923. a. Eisenachis, 1929. a. Kopenhaagenis ja 1935. a Pariisis ning lõid soodsa pinna Luterliku Maailmaliidu rajamisele Lundis (Rootsi) 1947.a.
Luterlik Maailmaliit mõistab end alates 1990.aastast kirikute osadusena, millel on 2016.a. seisuga 145 liikmeskirikut, mis esindavad ühtekokku enam kui 70 miljonit kristlast üle kogu maailma. Vaatluse alla võetakse nii Luterliku Maailmaliidu arusaam osadusest kui ka oikumeeniast ja suhetest teiste üleilmsete kiriklike osaduskondade ja kirikutega.
Viimaks peatutakse sellel, kuidas Luterlik Maailmaliit mõistab kiriku rolli ühiskonnas religioosse ja maailmavaatelise pluralismi kontekstis.


Mag theol Anne Burghardt on EELK vikaarõpetaja ja Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretär.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega