Vocatio – elu kutse ja elukutse Martin Lutherit järgides

Martin Lutheriga seostatakse igasuguse töö väärtustamist, eesmärgistatud pühendumist nii vaimulikus kui sekulaarses elukutses, mis omakorda haakub identiteediloomega. Harvem tuleb Luther meelde siis, kui kõneldakse vaimuliku ja materiaalse, fakti ja väärtuse, teaduse ja religiooni, looduse ja ajaloo lahutamatusest. Kutsumusel on nii võimalikkuse potentsiaal kui ka rõhuva jäikuse oht. Usk ei ole töö, aga mõtestatud töö vajab usku, mis teeb vabaks teenima ligimest.

Dr Anne Kull on Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse professor.