Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Vaid armastus austab Jumalat

Kallis instituudi pere, head õppijad ja õpetajad, meie töötajad, vilistlased ja toetajad. Soovin Teile õnnistuse ja rõõmuküllast jõuluaega sõnadega, millega inglid tervitasid kord Petlemma karjaseid – “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. “ (Lk 2:14).

Loe edasi...

Vaimuliku ameti käsitlus luterlikus kirikus on vägagi eripalgeline nii selle teoloogilises mõtestatuses kui praktilises teostuses. Suur osa sellise “mitmekesisuse” põhjustest ulatub tagasi 16. sajandisse, mil oli märkimisväärseid erisusi reformaatorite asjakohastes käsitlustes. Loomulikult on tänast luterlikku ametimõistmist mõjutanud viie sajandi pikkune luterluse ajalugu selle erinevates teoloogilistes rõhuasetustes ja ühiskondlikes eripärades. Suureks mõjuteguriks on olnud 20. sajandi oikumeeniline liikumine.
Ettekanne käsitleb lähemalt järgmisi teemasid – üldine preesterlus ja ametipreesterlus ning nende vahelised seosed, apostliku suktsessiooni mõistmisvõimalused, character indelibilis, amet kui Jumala and, kutse ja seadmine ning ordinatsiooni laiem sisuline tähendus. Eelnevaid üksikküsimusi püütakse vaadelda üheaegselt nende endi sisemises muutumises ja luterlikest usutunnistuskirjadest lähtuva eklesioloogia ja ametikäsitluse kontekstis.

Õp dr Ove Sander on EELK Usuteaduse Instituudi rektor, Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja konsistooriumi assessor.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega