• 1
  • 2
  • 3

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Miks tulla UI-sse?

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Loe edasi...

Vaimuliku ameti käsitlus luterlikus kirikus on vägagi eripalgeline nii selle teoloogilises mõtestatuses kui praktilises teostuses. Suur osa sellise “mitmekesisuse” põhjustest ulatub tagasi 16. sajandisse, mil oli märkimisväärseid erisusi reformaatorite asjakohastes käsitlustes. Loomulikult on tänast luterlikku ametimõistmist mõjutanud viie sajandi pikkune luterluse ajalugu selle erinevates teoloogilistes rõhuasetustes ja ühiskondlikes eripärades. Suureks mõjuteguriks on olnud 20. sajandi oikumeeniline liikumine.
Ettekanne käsitleb lähemalt järgmisi teemasid – üldine preesterlus ja ametipreesterlus ning nende vahelised seosed, apostliku suktsessiooni mõistmisvõimalused, character indelibilis, amet kui Jumala and, kutse ja seadmine ning ordinatsiooni laiem sisuline tähendus. Eelnevaid üksikküsimusi püütakse vaadelda üheaegselt nende endi sisemises muutumises ja luterlikest usutunnistuskirjadest lähtuva eklesioloogia ja ametikäsitluse kontekstis.

Õp dr Ove Sander on EELK Usuteaduse Instituudi rektor, Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja konsistooriumi assessor.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega