• Uue raamatu esitlus

    2018. a lõpul valmis EELK UI süstemaatilise teoloogia prof dr Thomas-Andreas Põderi esimene eestikeelne monograafia „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“.
    +Loe edasi
  • 1

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Vaid armastus austab Jumalat

Kallis instituudi pere, head õppijad ja õpetajad, meie töötajad, vilistlased ja toetajad. Soovin Teile õnnistuse ja rõõmuküllast jõuluaega sõnadega, millega inglid tervitasid kord Petlemma karjaseid – “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. “ (Lk 2:14).

Loe edasi...

Reformatsioon ei olnud ainult usuline, vaid ka poliitiline, poliitilisi tagajärgi ja arusaamu sisaldav sündmus. Kuidas peaksime reformatsiooni ja poliitilise elukorralduse vahekorda hindama?
Ühelt poolt kaldus luterlik poliitiline eetika riigi probleemsele teoloogilisele ülelegitimeerimisele, jõudes alles läbi pika õppe- ja arenguprotsessi demokraatliku, inimõigustel baseeruva riigikorra jaatamiseni. Tihti seondatakse Lutheriga just autoritaarset nõuet kuuletuda valitsejatele, eriti seoses talurahva sõjaga. Ülemad ja allaheitlik vaim on paljudele saanud luterliku poliitilise eetika sünonüümiks.
Teisalt andis just Luther ja reformatsioon impulsse tänapäevase, inimeste vabadust ja võrdsust väärtustava riigikorra tekkele. Lutheri rõhuasetus usu- ja südametunnistuse vabadusele oli tähelepanuväärsel kombel innovaatiline ja oma ajast ees.
Käesolev ettekanne osutab reformatsioonist lähtunud poliitiliste eetikate ambivalentsusele, rõhutab aga eriti reformatoorseid põhimõtted, mis on kaasa kujundanud modernse, isikuvabadusi hindava riigi arengut ning võimaldavad pluralistlikus, osalusel ja esindusel põhinevas demokraatias näha kristlusele kõige paremini vastavat riigikorda.

Õp dr Johann-Christian Põder on Kopenhaageni Ülikooli süstemaatilise teoloogia järeldoktor.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega