• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Usuteaduse instituut – kutsumise, kasvamise ja kujunemise paik

Soovin mõnusat ja õnnistatud suvepuhkust kogu UI perele – headele kolleegidele ja üliõpilastele, meie kaastöölistele ja kaasaaitajale nii Eestis kui väljamaal, kõigile toetajatele, kaasamõtlejale ja -palvetajale.

Loe edasi...

Tänavu tähistame EELK Usuteaduse Instituudi 70. sünnipäeva. Õppeasutuse ja inimese sünnilood on sarnased selle poolest, et alguste määratlemised on omajagu tinglikud. Ettekanne vaatleb, kuidas piiskoplik nõukogu ja konsistoorium pidasid vajalikuks asutada UI ning peatub edasises järgnevatel teemadel:
Kahe rajava sündmuse sümboolne tähendus instituudi palge jaoks: Uku Masingu doktoritöö kaitsmine Tallinna Toomkirikus ning Ago Viljarilt esimese uue õppematerjali ostmine.
UI surve aastatel elatud ajaloo saamine elavaks distsipliiniks ning selle õpetuslik mõju tänapäevale.
Instituudi tänase üleande välised tingimused: Eesti rahvaarv väheneb, rahval on lünklik maa-ilma-vaade, esineb oht saada meelelahutus-ühiskonnaks.
Instituudi poolne vastus: Kiriku mõju ühiskonnas oleneb sellest kuivõrd kindla põhjaga on tema tegevuse aluseks olevad haridus ja sellest johtuv kõneviis, eetika ja sellele tuginev käitumisviis ning vaimsus ja sellest jõudu ammutav teenimisviis.
UI peafunktsioon on vähemalt teoloogilise taastetaseme tagamine nii kvantitatiivses kui kvalitatiivses mõttes.
On märgilise tähendusega, kuidas instituut tähistab oma sünnipäeva re-formatsiooni ehk taaskujundamise mõtetega.
Kuidas tasakaalustada omavahel instituudi missiooni täitmise jaoks vajalikku vastavust nii tänase haridusmaastiku välistele tingimustele kui ka meie ainukordsest ülesandest johtuvale teoloogilise hariduse valikuliste süvaküsimuste uurimisele ja viljelemisele.

Õp dr Randar Tasmuth on EELK Usuteaduse Instituudi Uue Testamendi professor ja usuteaduskonna dekaan.

 • ÕIS
 • Moodle
 • Facebook
 • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega