• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Vaid armastus austab Jumalat

Kallis instituudi pere, head õppijad ja õpetajad, meie töötajad, vilistlased ja toetajad. Soovin Teile õnnistuse ja rõõmuküllast jõuluaega sõnadega, millega inglid tervitasid kord Petlemma karjaseid – “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. “ (Lk 2:14).

Loe edasi...

Ettekandes püütakse selgitada, mida uut tõi usupuhastus Euroopa ning Eesti- ja Liivimaa hariduslikesse ideedesse ja koolipraktikasse ning mida varasemast teooriast ja praktikast peeti järgimisväärseks.
I. Et teema uurimisel Eestis on suhteliselt pikk traditsioon, antakse lühiülevaade põhiseisukohtadest erialakirjanduses.
II. Analüüsitakse Martin Lutheri hariduslikke vaateid, s.h. (ema)keele osale hariduses, nende vaadete seost tema teoloogiaga, kaasaja haridusmõtte ja keelefilosoofiaga, samuti tema elukogemustega – traditsiooni ja uudsuse suhet.
III. Vaadeldakse Lutheri ideede levikut ja edasiarendamist XVI‒XVII sajandi Saksamaa hariduselus, Rootsi paralleelidega.
IV. Täpsustatakse muutusi Eesti- ja Liivimaa hariduselus pärast reformatsiooni ning Rootsi kuningriigi koosseisus, nii printsiipides kui ka reaalsetes tulemustes.

Mag Marju Lepajõe on Tartu Ülikooli patristika ja klassikaliste keelte lektor.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega