Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Miks tulla UI-sse?

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Loe edasi...

Ettekandes püütakse selgitada, mida uut tõi usupuhastus Euroopa ning Eesti- ja Liivimaa hariduslikesse ideedesse ja koolipraktikasse ning mida varasemast teooriast ja praktikast peeti järgimisväärseks.
I. Et teema uurimisel Eestis on suhteliselt pikk traditsioon, antakse lühiülevaade põhiseisukohtadest erialakirjanduses.
II. Analüüsitakse Martin Lutheri hariduslikke vaateid, s.h. (ema)keele osale hariduses, nende vaadete seost tema teoloogiaga, kaasaja haridusmõtte ja keelefilosoofiaga, samuti tema elukogemustega – traditsiooni ja uudsuse suhet.
III. Vaadeldakse Lutheri ideede levikut ja edasiarendamist XVI‒XVII sajandi Saksamaa hariduselus, Rootsi paralleelidega.
IV. Täpsustatakse muutusi Eesti- ja Liivimaa hariduselus pärast reformatsiooni ning Rootsi kuningriigi koosseisus, nii printsiipides kui ka reaalsetes tulemustes.

Mag Marju Lepajõe on Tartu Ülikooli patristika ja klassikaliste keelte lektor.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega