• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Miks tulla UI-sse?

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Loe edasi...

Luterluses hakati juba varakult arutlema selle üle, mis on kesksed asjad liikumise teoloogias. Arutluste käigus sündisid erimeelsused selles osas, kes järgib kõige tõepärasemalt Lutheri algupäraseid mõtteid. Selle tagajärjel sai Lutheri teoloogia juba luterlike usutunnistuskirjade sünniprotsessis erilise asendi, mis kuni kaasaegse luterluseni välja püsivalt edasi peegeldunud.
Luther arendas oma arusaamad kahe eelduse alusel. Ta oli keskaegse koolituse saanud ülikooliteoloog ja teiseks oli ta augustiinlaste ordu liige. Uurimistöödes on palju arutletud selle üle, millal Luther irdus oma keskaegsest taustast ja mis oli tema teoloogias otsustavalt uus ehk reformatoorne. Ettekandes antakse nendele Lutheri varajastele reformatoorsetele mõtteliinidele kuju nende koha esitatud tõlgenduste valgusel.

Õp dr Pekka Kärkkäinen on Helsingi Ülikooli oikumeenika lektor.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega