„Reformatsioon“ reformatsiooniteoreetiliselt: Lutheri reformatoorse teoloogia algus

Luterluses hakati juba varakult arutlema selle üle, mis on kesksed asjad liikumise teoloogias. Arutluste käigus sündisid erimeelsused selles osas, kes järgib kõige tõepärasemalt Lutheri algupäraseid mõtteid. Selle tagajärjel sai Lutheri teoloogia juba luterlike usutunnistuskirjade sünniprotsessis erilise asendi, mis kuni kaasaegse luterluseni välja püsivalt edasi peegeldunud.
Luther arendas oma arusaamad kahe eelduse alusel. Ta oli keskaegse koolituse saanud ülikooliteoloog ja teiseks oli ta augustiinlaste ordu liige. Uurimistöödes on palju arutletud selle üle, millal Luther irdus oma keskaegsest taustast ja mis oli tema teoloogias otsustavalt uus ehk reformatoorne. Ettekandes antakse nendele Lutheri varajastele reformatoorsetele mõtteliinidele kuju nende koha esitatud tõlgenduste valgusel.

Õp dr Pekka Kärkkäinen on Helsingi Ülikooli oikumeenika lektor.