• 1
  • 2
  • 3

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Miks tulla UI-sse?

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Loe edasi...

Liivimaa ajalookirjutuses on seni põhitähelepanu olnud pööratud reformatsiooniloo esimesele aastakümnele ning linnade juhtivale rollile uute ideede levitajana ja poliitiliste ümberkorralduste läbiviijana, tinglikult Andreas Knopkeni teeside esitamisest Riias 1522 kuni Volmari linnadepäeva otsuseni evangeelse kirikurituaali ühtlustamise ja Wittenbergi autoriteedi sisseseadmise kohta 1533. aastal. Vähem on uuritud maahärrade püüdlusi reformatsiooni edendamisel ja reformaatorlike ideede levikut aadelkonna seas. Need kaks aspekti väärivad enam tähelepanu, vaatamata sellele, et otseseid tõendeid suurematest saavutustest kirikukorralduse alal on endiselt vähe.
Liivimaa reformatsiooniloole vajutavad oma pitseri nii kohalike maaisandate võimuvõitlus kui ka Püha Rooma riigi riigipäevadelt laekuvad vastuolulised signaalid usuküsimuste üle peetud vaidlustest. Evangeelse usu levimine paistab olevat viimastel rahu-aastatel enne Liivimaa sõja puhkemist 1558. aastal siiski jõudsalt edenenud. Lõpliku kinnituse sellele, et Liivimaast oli saanud evangeelne maa annavad 1561. aasta alistumislepingud. Nii Põhja-Eesti alistumisel Rootsile kui ka lõunapoolsemate alade alistumisel Poolale fikseeritakse neis puhta jumalasõna kuulutamine ühena maa säilitatavatest privileegidest.

Dr Juhan Kreem on Tallinna Linnaarhiivi teadur ja Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega