Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Miks tulla UI-sse?

Küllap on palju neid, kes on tulnud teadmiste järele. Olen täiesti veendunud, et nad ei ole pidanud pettuma – UI-d lõpetades on neil süsteemne ja klassikaline teadmiste pagas, millest on kasu mistahes elualale suundudes. Tõsi, see kasu ei ole alati rahasse arvestatav, kuid korralik, laiapõhjaline ja süvitsi minev humanitaarharidus on täna juba väärtus iseeneses. Väärtus, mis annab meile põhiväärtused, eluks möödapääsmatult vajalikud ja olulised hoiakud ja orientiirid.

Loe edasi...

Ettekandes tegeldakse järgmiste teemadega:
• luterliku koraali tunnused (antakse luterliku koraali määratlus vastavalt saksa hümnoloogia traditsioonidele; tuuakse välja luterliku koraali erinevus gregooriuse koraalist ning vaadeldakse mõistete „kirikulaul“ ja „koraal“ tähendusvälja erinevusi);
• luterlik koraal Eesti ajaloos (mõnede näidete abil vaadeldakse eestikeelse luterliku koraali tekstide tõlkeid ja viisitüüpe ajavahemikus 17.–20. sajand; arutletakse küsimuse üle, miks on mõni tõlge/viisitüüp teiste hulgast esile tõusnud);
• luterlik koraal 1869. aasta eesti I üldlaulupeo ettevalmistajana (vaadeldakse luterliku koraali rolli eesti üldlaulupidudele eelnevas koorikultuuris);
• luterlik koraal esimeste üldlaulupidude repertuaaris (vaadeldakse põgusalt eesti esimestel üldlaulupidudel kavas olnud luterlike koraalide tekstide teoloogilist ja muusikalist iseloomu);
• luterlik koraal 20. sajandi üldlaulupidudel (tuuakse välja põhjuseid, miks taandus luterlik koraal 20. sajandi eesti laulupidude repertuaarist; antakse põgus ülevaade eesti vaimulike laulupidude ajaloost; puudutatakse luterliku koraali seoseid 20.–21. sajandi eesti kunst- ja popmuusikaga).

Õp dr Mart Jaanson on EELK Nõo Püha Laurentiuse koguduse õpetaja ja Tartu Ülikooli kunstide osakonna lektor.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega