• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Töötegijatest mure ja rõõmuga

Mis võiks olla tänasel päeval meie kiriku aga ka usuteaduse instituudi suurim mure? On selleks meie suurus? Võimalik, kuid see võiks ju igal ajal arvukam olla. On selleks piiratud ressursid? Küllap sedagi, sest ustava talendikaupleja lõppsaldo sõltub ikkagi tema käes algselt olnud talentide arvust? On selleks meie töötegijate suhted ja läbisaamine? Ilmselt seegi on aeg-ajalt teemaks, kui napib aega üksteise ära kuulamiseks ning hinnangud saabuvad enne infot.

Loe edasi...

Ettekandes tegeldakse järgmiste teemadega:
• luterliku koraali tunnused (antakse luterliku koraali määratlus vastavalt saksa hümnoloogia traditsioonidele; tuuakse välja luterliku koraali erinevus gregooriuse koraalist ning vaadeldakse mõistete „kirikulaul“ ja „koraal“ tähendusvälja erinevusi);
• luterlik koraal Eesti ajaloos (mõnede näidete abil vaadeldakse eestikeelse luterliku koraali tekstide tõlkeid ja viisitüüpe ajavahemikus 17.–20. sajand; arutletakse küsimuse üle, miks on mõni tõlge/viisitüüp teiste hulgast esile tõusnud);
• luterlik koraal 1869. aasta eesti I üldlaulupeo ettevalmistajana (vaadeldakse luterliku koraali rolli eesti üldlaulupidudele eelnevas koorikultuuris);
• luterlik koraal esimeste üldlaulupidude repertuaaris (vaadeldakse põgusalt eesti esimestel üldlaulupidudel kavas olnud luterlike koraalide tekstide teoloogilist ja muusikalist iseloomu);
• luterlik koraal 20. sajandi üldlaulupidudel (tuuakse välja põhjuseid, miks taandus luterlik koraal 20. sajandi eesti laulupidude repertuaarist; antakse põgus ülevaade eesti vaimulike laulupidude ajaloost; puudutatakse luterliku koraali seoseid 20.–21. sajandi eesti kunst- ja popmuusikaga).

Õp dr Mart Jaanson on EELK Nõo Püha Laurentiuse koguduse õpetaja ja Tartu Ülikooli kunstide osakonna lektor.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega