Usuvabadus tänapäeval – kas narratiivi muutus?

Ettekanne käsitleb usuvabaduse kui ühe põhiõiguse sisu ja põhjendusi tänapäeval ning riigi ja religiooni suhet neutraalsuskohustuse valguses. Põhiseadusesse ja rahvusvahelistesse inimõigusalastesse instrumentidesse kätketud usuvabadus põhineb inimväärikuse ideel (dignity). Inimõiguste lugu on kirjutatud inimväärikuse ideest lähtuvalt. Olenemata erinevatest arusaamadest selle idee algest on inimväärikus olnud majakaks hoidmaks kurssi nii individuaalse kui kollektiivse usuvabaduse sisustamisel. Ideedel on suur mõju.

Võib öelda, et reformatsioon 500 aastat tagasi sündis erinevate sotsiaalsete, majanduslike ja usuliste konfliktide ajel. Reformatsioon avaldas mõju riigi ja kiriku suhtele ning inimeste õiguste mõistmisele. Ka täna võib rääkida konflikti situatsioonist. Ettekande keskmeks ei ole niivõrd reformatsioon ja selle mõju vaid küsimus, kas usuvabaduse mõiste sisustamises on toimumas täna muutused ja milliseks võivad kujuneda nende muutuste järelmid. Kas inimõiguste lugu kirjutatakse ümber ning kas muutustes peitub oht igaühe usuvabadusele?

Dr Merilin Kiviorg on Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse vanemteadur.