• Uue raamatu esitlus

    2018. a lõpul valmis EELK UI süstemaatilise teoloogia prof dr Thomas-Andreas Põderi esimene eestikeelne monograafia „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“.
    +Loe edasi
  • 1

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Vaid armastus austab Jumalat

Kallis instituudi pere, head õppijad ja õpetajad, meie töötajad, vilistlased ja toetajad. Soovin Teile õnnistuse ja rõõmuküllast jõuluaega sõnadega, millega inglid tervitasid kord Petlemma karjaseid – “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. “ (Lk 2:14).

Loe edasi...

Ettekanne käsitleb usuvabaduse kui ühe põhiõiguse sisu ja põhjendusi tänapäeval ning riigi ja religiooni suhet neutraalsuskohustuse valguses. Põhiseadusesse ja rahvusvahelistesse inimõigusalastesse instrumentidesse kätketud usuvabadus põhineb inimväärikuse ideel (dignity). Inimõiguste lugu on kirjutatud inimväärikuse ideest lähtuvalt. Olenemata erinevatest arusaamadest selle idee algest on inimväärikus olnud majakaks hoidmaks kurssi nii individuaalse kui kollektiivse usuvabaduse sisustamisel. Ideedel on suur mõju.

Võib öelda, et reformatsioon 500 aastat tagasi sündis erinevate sotsiaalsete, majanduslike ja usuliste konfliktide ajel. Reformatsioon avaldas mõju riigi ja kiriku suhtele ning inimeste õiguste mõistmisele. Ka täna võib rääkida konflikti situatsioonist. Ettekande keskmeks ei ole niivõrd reformatsioon ja selle mõju vaid küsimus, kas usuvabaduse mõiste sisustamises on toimumas täna muutused ja milliseks võivad kujuneda nende muutuste järelmid. Kas inimõiguste lugu kirjutatakse ümber ning kas muutustes peitub oht igaühe usuvabadusele?

Dr Merilin Kiviorg on Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse vanemteadur.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega