• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rektori tervitus

EELK UI rektor Ove Sander

Töötegijatest mure ja rõõmuga

Mis võiks olla tänasel päeval meie kiriku aga ka usuteaduse instituudi suurim mure? On selleks meie suurus? Võimalik, kuid see võiks ju igal ajal arvukam olla. On selleks piiratud ressursid? Küllap sedagi, sest ustava talendikaupleja lõppsaldo sõltub ikkagi tema käes algselt olnud talentide arvust? On selleks meie töötegijate suhted ja läbisaamine? Ilmselt seegi on aeg-ajalt teemaks, kui napib aega üksteise ära kuulamiseks ning hinnangud saabuvad enne infot.

Loe edasi...

Ettekandes käsitletakse ülalantud teemat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskondlikust ja oikumeenilisest positsioonist lähtudes. Esmalt tõlgendatakse pealkirjas antud põhimõisteid:
reformatsioon, oikumeenia ning kirikute paljusus ja ühtsus EELK kontekstist lähtuvalt - seda nii siseriiklikust kui ka rahvusvahelisest perspektiivist vaadatuna.
Seejärel arutletakse ettekandes küsimuse üle, millised ja kui siduv on ühelt poolt EELK kiriklik ja õpetuslik ning dogmaatiline alus, teisalt millised oikumeeniliselt suhted, kohustused ja arusaamad kujundavad määravalt EELK enesemõistmist ning rolli kirikute oikumeenilises peres. Lühidalt peatutakse ka küsimuse juures, kas EELK oikumeenilistes suhetes ja arusaamades on toimunud viimastel aegadel märgatavaid muutusi ning kui jah, siis mis võivad olla nende muutuste võimalikud põhjused.
Ülalkirjeldatud materjalidest lähtuvalt analüüsib autor järgneval, kas EELK on olnud kõikides suundades ning kõikides oma oikumeenilistes suhetes ühesuguselt (ja ühtselt) oikumeeniliselt tegutsev kirik või mitte. Selle lühianalüüsi järel visandatakse ettekande lõpus kokkuvõtlikult üks võimalik EELK oikumeenilise ekklesioloogia visioon.

Õp dr Tiit Pädam on EELK Stockholmi koguduse õpetaja.

  • ÕIS
  • Moodle
  • Facebook
  • Opus Lingua Keeltekool

E-õppe kursused - Moodle

Usuteaduskonna õppetöö sisaldab ka e-õpe. Selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Liitu UI Facebook lehega