Teadustöö

Teadustöö

Teaduskonverents 8-11-2013

EELK UI Usuteaduskonna ülesandeks peale tasemeõppes õppetöö korraldamist on ka teadustegevuse arendamine teoloogia valkonnas ja sellega haakuvatel erialadel.

 

Selles kategoorias pole ühtegi artiklit. Kui sellel lehel näidatakse alamkategooriaid, siis ka need võivad sisaldada artikleid.

Alamkategooriaid