Teadustöö

Teaduskonverents 8-11-2013

EELK UI Usuteaduskonna ülesandeks peale tasemeõppes õppetöö korraldamist on ka teadustegevuse arendamine teoloogia valkonnas ja sellega haakuvatel erialadel.