Teated

UI raamatukogu on augustikuus suletud

Raamatukogu lisapilt1

Head lugejad!

Augustikuus on EELK UI raamatukogu suvepuhkusel ja suletud.

Kohtumiseni septembris!

Raamatukogu juhataja
Jana Lahe

Hingehoidja baaskoolitus

Hingehoidjate koolitus

Hingehoidja baaskoolitus

Koolituse eesmärk on võimaldada hingehoiutööks vajalike pädevuste omandamist ning toetada aitavates ametites töötavate inimeste professionaalset arengut.

Hingehoidja baaskoolitus arvestab hingehoidja ja kaplani kutsestandardi nõuetega.

Koolituse sihtgrupp: teoloogia üliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.

Koolituse maht on 26 EAP.

Koolitusel käsitletakse hingehoiu, kriisipsühholoogia ja kriisiabi põhimõtteid; nõustamist ja hingehoidu elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad); erivajadustega inimeste ning surija ja leinaja hingehoidu. Kursuse käigus antakse ülevaade inimese füsioloogiast ja füsioloogiliste ning psühholoogiliste probleemide seostest; aitava ametiga seotud õiguslikest regulatsioonidest ning ametieetikast. Õppeprotsessi oluline osa on koolitatava professionaalse arengu toetamisel ning erinevate aitavate ametite (kaplan, hingehoidja, sotsiaaltöötaja, psühholoog) ametiidentiteedi mõtestamisel ja nendevahelise koostöö arendamisel.

Loe edasi...

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima

UI maja päikselineEELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima:

Usuteaduskonda

- luterlik teoloogia erialale
- hingehoiu erialale

- usuteaduse erialale
- diakoonia ja hingehoiu erialale

 

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt Usuteaduskonda 5. – 18. augustini 2019 Tallinnas, Pühavaimu 6 või Tartus, Ujula 1 a. Sisseastumiseksamid 21. või 22. augustil 2019.

 

Pastoraalseminari

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt preestrikoolitusele 1. – 10. septembrini 2019. Sisseastumiseksam pro venia concionandi toimub 25. - 26. septembril 2019.

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt diakonikoolitusele 15. – 25. augustini 2019. Sisseastumisvestlus toimub 3. septembril 2019.

 

Kirikumuusika osakonda

- C-KURSUS (õppeaeg 2 a)

- D-KURSUS (õppeaeg 2 a)

- EELKURSUS (õppeaeg 1 a)

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt kirikumuusika kursustele 19. – 27. august 2019. Sisseastumiseksamid toimuvad 28. augustil 2019.

 

 Täienduskoolitusõppe osakonda

 

Lisainfot õppimisvõimaluste ja vastuvõtu kohta leiad sisseastujale rubriigis siin >>

Tule õppima kirikumuusika kursustele

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima:

 

KIRIKUMUUSIKA OSAKONDAKirikumuusika

* Kirikumuusika C-kursusele (õppeaeg 2 a)

* Kirikumuusika D-kursusele (õppeaeg 2 a)

* Kirikumuusika eelkursusele (õppeaeg 1 a), eelõpe, et astuda kirikumuusika D-kursusele

Loe edasi...