Ettevalmistus vaimuliku ametiks

Sisseastjujale

EELK Usuteaduse Instituudis saab õppida

1. Pastoraalseminaris vaimuliku kutse omandamiseks:

diakonikoolitus,

preestrikoolitus.

 

Preestrikoolitusele astumine

Pastoraalseminari preestrikoolitusele vastuvõtmine on piiskoplik ülesanne. Uute õpetajaameti kandidaatide vastuvõtu kuulutab välja ja viib läbi EELK Konsistoorium.

Preestrikoolitusele vastuvõtmise eeltingimuseks on teoloogia magistrikraadi olemasolu.

Preestrikoolitusele astumiseks tuleb sooritada eksam pro venia concionandi EELK Konsistooriumis.

Vastuvõtu eksami – pro venia concionandi – aeg tehakse teatavaks EELK kodulehel ja ajalehes Eesti Kirik.

NB! 2016/2017 õa preestrikoolitusele võetakse dokumente vastu 1. - 31. augustini 2016. Avalduse koos lisadega saab esitada dokumentide esitamise vormi kaudu siin

  Avalduse esitamine 

Preestrikoolitusele astuja peab esitama:

  • avalduse, millele lisab:
    • dokumendifoto
    • ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia
    • kõrgemat teoloogilise spetsialisti haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad
    • enesetutvustuse
  • iseloomustuse, mille esitab preestrikoolitusele astuja kohta koguduse õpetaja.