Ettevalmistus vaimuliku ametiks

EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminaris saab õppida järgmistel vaimuliku ametiks ettevalmistavatel pastoraalseminarkoolitustel: