Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe

Rkh õppe joonis 2015

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas saab õppida tasemeõppes järgmistel õppekavadel ja erialadel:

1. Rakenduskõrgharidusõppes usuteaduse õppekaval (vastuvõtu info)

luterliku teoloogia erialal,

hingehoiu erialal,

õigeusu teoloogia erialal.

 
Õppekava üldised eesmärgid:
  • omandada põhipädevused klassikalise teoloogia erinevates valdkondades;
  • luua eeldused töötamiseks teoloogilisi baasteadmisi nõudvatel ametikohtadel.
 
Olulise rakendusliku väärtuse lisavad kolme valitava eriala eesmärgid ja tööturu võimalused:
luterlik teoloogia – omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks vaimulikuna EELK-s (täiendavalt vaimulikust ametist EELK-s);
hingehoid – omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes, kogudustes jm (täiendavalt hingehoiust);
õigeusu teoloogia – omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks vaimulikuna õigeusukirikus (täiendavalt Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikust).
 
Õpe vältab 3 aastat (180 EAP). Õpe toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus, õppeaastas on 10-11 õppesessiooni, mis toimuvad Tallinnas aadressil Pühavaimu 6 või usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe hingehoiu õppesuunal ka Tartus UI Tartu Teoloogia Akadeemias. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist.
 
Õppimine on tasuline:
 
Õppemaksud 2017 RKH
 
 
Usuteaduskonna õppemaksuinfo on leitav siit.
 
Õppesessioonide ajal on võimalik Tallinnas ööbida soodsa hinnaga instituudi külalistetubades.
 

Vastuvõtu info