EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogu tänab toetajaid: