Vaimulik amet

Vaimulik amet on Kristuse seatud karjase-, kuulutamis- ja teenimisamet ühe, püha, üleilmse ja apostliku kiriku teenistuses.

EELK tunnustab vaimuliku ameti astmetena piiskopi, preestri ja diakoni ametit.

Piiskopi ja preestri amet seisneb õpetamises, kuulutamises, sakramentide talitamises ja kirikukari rakendamises.

Diakoni amet seisneb kuulutamises ja ligimese teenimises.

Vaimuliku amet antakse ordinatsiooniga.

Preestriks võib ordineerida kõrgema teoloogiaharidusega isiku, kes on sooritanud peapiiskopi ees eksamid pro venia concionandi ja pro ministerio ning keda peapiiskop on tunnistanud selle ameti vääriliseks.

Diakoniks võib ordineerida asjakohase ettevalmistusega isiku, kes on sooritanud diakoniameti eksami ja keda peapiiskop on tunnistanud selle ameti vääriliseks. 

VAIMULIKU AMETI EKSAMID


 

Diakoniameti eksam

Diakoniameti kandidaadilt eeldatakse kutsesobivust, teoloogilist haridust bakalaureuse tasemel või antud diakonikoolituse eeldushariduse omamist, millele lisandub diakonikoolitus ja praktika koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas. Diakonikoolituse eeldusharidus moodustub Piibli, kirikuõpetuse, kirikuloo ja tegeliku usuteaduse ainete omandamises vähemalt 30 EAP ulatuses, kusjuures igas ainevaldkonnas peab olema omandatud vähemalt 3 EAP ning tegelikus usuteaduses mitte vähem kui 9 EAP.

Diakoniameti eksamile tulija peab esitama peapiiskopile järgmised materjalid:

 • avaldus (vabas vormis)
 • tunnistus diakonikoolituse läbimise kohta (diakonikoolituse kohta vt Diakonikoolitus)
 • praktikapäevik

Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikuks osaks on jutluse või kirikliku talituse kõne kirjutamine.

Eksamil selgitatakse eksamineeritava sobivust diakoniametisse lähtuvalt järgnevatest kriteeriumitest:

 • üldised väärtushinnangud
 • teoloogilised vaated
 • isiklik vagaduselu, sh osavõtt koguduse elust
 • kuulutus- ja teenimistööks vajalikud isiksuseomadused ja oskused, pöörates erilist tähelepanu suhtlemisele, koostööle ja kuulekusele
 • kiriklik motivatsioon
 • tervislik seisund
 •  senine kirikutöö praktika ja kogemus.

Vaata lisaks Diakoniameti eksami taotlejate haridus- ja kutsenõudeid ning eksamineerimise korda:

 

Preestriameti eksam

Preestriameti kandidaat peab olema sooritanud pro venia concionandi eksami preestrikoolitusele astumiseks ja läbinud edukalt EELK Usuteaduse Instituudi preestrikoolituse. Ordinatsiooni taotlemiseks tuleb sooritada pro ministerio eksam.

Pro ministerio-eksamile tulija peab esitama peapiiskopile pastoraalseminari juhataja (Pühavaimu 6, 10123 Tallinn, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) kaudu järgmised materjalid:

 • pastoraalseminari poolt kehtestatud vormikohane ülevaade sooritatud õppetööst (õpimapp) (preestrikoolituse kohta vt Preestrikoolitus);
 • ülevaade sooritatud praktikast (praktikapäevik);
 • pastoraalseminari juhataja ja praktikajuhendaja hinnang ja ordinatsioonisoovitused.

 

Eksamil Pro ministerio hindab peapiiskop kandidaadi sobivust preestriametisse ja tema kutseoskusi.

 

ORDINATSIOON

Otsuse preestri- või diakoniameti kandidaadi ordineerimise kohta teeb peapiiskop ning ordineerib peapiiskop või peapiiskopi korraldusel piiskop.

Diakoniks võib ordineerida vähemalt 21-aastase isiku, preestriks vähemalt 24-aastase isiku.

Vaimulik ordineeritakse ordinatsioonijumalateenistusel, kus vaimulik annab ka ametivande.

 Vaata lisaks Preestriameti eksami taotlejate haridus- ja kutsenõudeid ning eksamineerimise korda: