Diakonikoolitus

Pastoraalseminar valmistab diakoniordinatsiooni taotlejaid diakoniameti eksamiks ette.

Diakonikoolituse läbimine on üheks eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina EELK-s.

Diakoniameti kandidaadilt eeldatakse kutsesobivust, teoloogilist haridust bakalaureuse tasemel või antud diakonikoolituse eeldushariduse omamist, millele lisandub diakonikoolitus ja praktika koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas. Diakonikoolituse eeldusharidus moodustub Piibli, kirikuõpetuse, kirikuloo ja tegeliku usuteaduse ainete omandamises vähemalt 30 EAP ulatuses, kusjuures igas ainevaldkonnas peab olema omandatud vähemalt 3 EAP ning tegelikus usuteaduses mitte vähem kui 9 EAP.

Koolitus koosneb auditoorsest osast seminaris ning sellega integreeritud praktikast koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas.

Diakonikoolitusi viiakse läbi vähemalt kord õppeaastas ja neid rahastab tellija (kui ei ole teisiti kokkulepitud).

Lisainfot leiate allolevast failist "Teejuht pastoraalseminari":

 

Avalduste ja lisamaterjalide esitamise aeg ja viis, vastuvõtu vestluse aeg ja koht tehakse teatavaks EELK ja EELK UI kodulehel.

Avaldusi diakonikoolitusele astumiseks võetakse vastu 1. - 20. augustini 2017!

 

Diakonikoolitusele tulijal tuleb esitama järgmised dokumendid:

  • õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotlus kutsumiseks diakonikoolitusele koos praosti või peakaplani kinnitusega;
  • avaldus;
  • dokumendifoto;
  • ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia;
  • kõrgemat teoloogilise spetsialisti haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad või eeldushariduse omandamist tõendavate dokumentide koopiad;
  • elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK diakoniametisse;
  • enesetutvustus diakoniordinatsiooni taotlemisel;
  • kolm iseloomustust diakoniordinatsiooni taotlemisel.