EELK UI Fotoalbumid
Reformatsioonikongressi lõpujumalateenistus 26.10.2016 (fotod T.Vilu)

Reformatsioonikongressi teine päev 26.10.2016 (fotod T. Vilu)

Reformatsioonikongressi esimene päev 25.10.2016 (fotod T. Vilu)

Scrapbook Photos

Profile Photos

16.12.2015 T.Vogeli "Religioonifilosoofia" raamatu esitlus. (fotod T. Vilu)

Instituudi jõuluteenistus ja -pidu 16.12.2015. (fotod T.Vilu)

Juubelipiibli tõlkimisele pühendatus seminar UI-s 31.10.2015

2015/2016 õa avajumalateenistus

Õigeusu õppetooli loomiseks koostöölepingu allkirjastamine (fotod: T. Vilu)

UI jõuluteenistus 10.12.2014 (fotod: T. Vilu)

UI jõulupidu 10.12.2014 (fotod: T.Vilu)

Õigeusu õppetooli loomiseks koostöölepingu allkirjastamine (fotod: H. Kuldkepp)

EELK Konsistooriumi algatatud ja toetatud EELK UI-ga koostöös korraldatud konverents (f: A. Tuhkru)

EELK UI kirikumuusikute VII suvesess "Lepnurme jälgedes"

EELK UI avaaktus 10.09.2014

Lõpu- ja magistritööde eelkaitsmine

Dr A. Hiobi raamatu "Vene religioonifilosoofia lühiülevaade" esitlus 27.03.2014

A. Vanderhoecki loeng UI-s 5.02.2014

Luterliku Maailmaliidu esindaja Martin Junge UI külastus 20.01.2014 (fotod: Arho Tuhkru)

Platoni seminariga lepingu pildid

Rektor Ove Sander Kanadas ja USAs

EELK UI ja EBSi vahelise koostöölepingu sõmimine. 11.12.2013 Fotod: H. Kuldkepp

UI jõulud 2013

Usuteaduskonna nõukogu 28.11.13

UI nõukogu 28.11.13

Ümberpööratud auditoorium

Teaduskonverents 8.11.2013

Dr Arne Hiobi raamatu esitlus

Hingedepäeva loeng 2.11.13

Ordinatsioonimissa 31.10.2013

Usuteaduse instituudi maja

Rektori visiit Läti Kristlikku Akadeemiasse

Dr Ove Sander EBS-i magistrantidele loengut pidamas 11.10.2013

Rektor Ove Sander Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku sinodil 9.10.13

Eesti Evangeelse Alliansi palvushommikusöök UIs

Dr Riho Saardi raamatu esitlus 6.09.2013

Filmi "Õlimäe õied" ühisvaatamine

Dr Tauli loeng 4.09.2013

Õppeaasta avajumalateenistus ja aktus 4.09.2013

Ida Elina ja Tuuleviiul

Õppeaasta lõpujumalateenistus ja aktus 19.06.2013

Luterlike usutunnistuskirjade sõnum 21. sajandil

Lõputööde eelkaitsmine ja dr Arne Hiobi loeng

Lahtiste uste päev EELK UI-s

Credo kursuse koolituse auditoorne osa

Jõulujumalateenistus ja pidu 2012

UI jõulud 2012

Instituut avas oma uksed taas 1.09.2012

Evald Saagi mälestustahvli pühitsemine 25.07.12

Rektori ametisse seadmine 2006